Kobiety są obecne, widoczne i skuteczne

Na Mazowszu rządzą kobiety! W naszym regionie jest ich ponad 2,8 mln. To przeszło połowa mieszkańców województwa. Według statystyk najliczniejszą grupą są panie w wieku 35-39 lat.

Kobiety w samorządach
Kobiety są coraz bardziej świadome wyzwań społecznych. Na Mazowszu aż 3248 z nich pełni funkcję sołtysa. Ich przedsiębiorczość widać także w polityce. W wyborach samorządowych w 2018 r. na 551 mandatów radnych wojewódzkich aż 161 (czyli niemal co trzeci) obsadziły panie, a 16 jest wśród 51 radnych województwa mazowieckiego. Jak zaznacza członkini województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska na czele miast, gmin i powiatów stoi obecnie bardzo wiele kobiet. – Jest nas w samorządzie coraz więcej. Kompetencje przecież nie mają płci. Powiem też, że te panie, które podejmują decyzję, by działać dla swoich społeczności są naprawdę skuteczne i widoczne.

Kobiety na rynku pracy
Według najnowszych danych w województwie mazowieckim w 2022 roku pracowało ponad 1,2 mln kobiet. Najczęściej podejmowały zatrudnienie w branżach takich jak: handel hurtowy i detaliczny, edukacja czy działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Ich szeregi zasiliły także kobiety z Ukrainy, które wybierały pracę w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (ponad 32 tys.), działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (ponad 29 tys.) oraz transport i gospodarka magazynowa (ponad 17 tys.).

Mazowsze dla zdrowia kobiet
52 proc. ludności Mazowsza to kobiety. W trosce o ich zdrowie samorząd województwa mazowieckiego uruchomił nowy program „Mazowsze dla zdrowia kobiety”. – Chcemy w ten sposób zachęcić samorządy do dbania o zdrowie kobiet – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Jest to o tyle ważne, że w trakcie pandemii wiele pań przestało wykonywać badania profilaktyczne. Są one jednak podstawą wczesnej diagnostyki wielu poważnych chorób. Dlatego nie powinniśmy ich zaniedbywać.

Celem programu jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób występujących częściej u kobiet, m.in.: nowotworów, osteoporozy, chorób uroginekologicznych oraz promocją zdrowia i edukacją zdrowotną kobiet. Na nowy program samorząd Mazowsza przeznaczył 3 mln zł.

Wsparcie będzie udzielane w postaci zwrotu kosztów poniesionych przez powiaty czy miasta na prawach powiatu z terenu województwa na realizację zadań własnych (niebędących inwestycją) z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Pomoc finansowa może wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 90 tys. zł na jedno zadanie. Działania w ramach jednego przedsięwzięcia mogą być realizowane nie więcej niż w trzech miejscowościach w powiecie (lub w przypadku miasta stołecznego Warszawy – nie więcej niż w trzech dzielnicach). Koszty kwalifikowalne na jedną miejscowość nie mogą przekroczyć 30 tys. zł.  Wnioski można składać do 7 marca, zaś zadanie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 31 października.

Program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” to niejedyna forma wsparcia ze strony samorządu. Mieszkanki regionu mogą również liczyć na pomoc w ramach programu wykrywania raka piersi na wczesnym etapie czy leczenia niepłodności z wykorzystaniem metody in vitro. Władze województwa rokrocznie przeznaczają też ogromne środki na modernizacje wojewódzkich szpitali, w tym oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Nowa perspektywa szansą dla wielu kobiet
Program Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 oferuje szeroki wachlarz wsparcia dla kobiet. Środki będzie można uzyskać na działania w obszarze aktywizacji zawodowej i poszukiwania zatrudnienia. Na szczególną pomoc mogą liczyć również kobiety bez zatrudnienia zamieszkujące gminy spoza obszaru Warszawskiego regionu Stołecznego. Wszystko, aby wyrównywać szanse kobiet na rynku pracy.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.