Straż Miejska

Wspólne patrole Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Leśnej

Wspólne patrole, szkolenia, udział w wielu akcjach i działaniach prewencyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a także zwalczanie wykroczeń i przestępstw związanych z lasem, to najważniejsze przykłady współpracy Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Leśnej na terenie powiatu wołomińskiego. Wspólne patrole, razem podejmowane interwencje, wspólnie realizowane programy profilaktyczne są odpowiedzią na społeczne oczekiwania, oraz w znacznym stopniu przyczyniając się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Zobacz również