Komenda Stołeczna podsumowała 2022 rok

Za nami roczna odprawa kadry kierowniczej stołecznej komendy, w której uczestniczyli również komendanci podległych komend rejonowych i powiatowych oraz komisariatów specjalistycznych. Na spotkanie, podczas którego podsumowano efekty policyjnej pracy za rok 2022, przybyli również zaproszeni goście, m in. przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa.

Spotkanie podsumowujące policyjną pracę w 2022 roku poprowadził Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak. Udział w nim wzięli zastępcy Komendanta Stołecznego, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Prezydenta m. st. Warszawy reprezentował dyrektor BBiZK Michał Domaradzki, Prokurator Regionalny Jakub Romelczyk, a także kadra kierownicza garnizonu stołecznego.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak w pierwszej kolejności podziękował zarówno władzom wojewódzkim, jak i samorządowym oraz prokuratorom za owocną współpracę, policjantom i pracownikom cywilnym za trud włożony w realizację codziennych obowiązków.

W dalszej części spotkania Komendant Stołeczny Policji przedstawił wyniki pracy stołecznych policjantów, którzy średnio każdego dnia ubiegłego roku przeprowadzili 1 963 interwencje, wykryli 123 przestępstwa, ustalili 81 podejrzanych, a także ujawnili 1 819 wykroczeń.

W całym ubiegłym roku funkcjonariusze zweryfikowali 21 332 zgłoszenia w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, podejmowali 13 763 interwencje domowe, których w porównaniu z rokiem 2021 było o 40% mniej, zabezpieczali też 2 159 imprez i zgromadzeń, w których brało udział 96 943 policjantów.

Jak zaznaczył Komendant Stołeczny Policji, ubiegły rok postawił przed funkcjonariuszami zadania związane z wojną na Ukrainie. Realizując te działania policjanci przeprowadzili 188 konwojów z udziałem 71 559 osób, w tym obywateli Ukrainy i państw trzecich oraz zrealizowali 724 transporty z udziałem 61 667 osób. Od początku działań wojennych na Ukrainie do służby było zaangażowanych 1 949 policjantów. W tym czasie do zadań policjantów należało również zabezpieczenie miejsc pobytu uchodźców, gdzie od 25 lutego do 31 maja przebywały 14 422 osoby.

W 2022 r. ogółem wszczęto 86 455 postępowań przygotowawczych i stwierdzono 81 532 przestępstwa.

W minionym roku policjanci stołecznego garnizonu zabezpieczyli u podejrzanych mienie na kwotę ponad 140 mln złotych (o 40 milionów zł więcej aniżeli w roku 2021). W ramach zwalczania przestępczości narkotykowej zabezpieczono 874 kg środków odurzających. Działania podejmowane przez policjantów zwalczających przestępczość samochodową doprowadziły w ubiegłym roku do zmniejszenia liczby kradzieży pojazdów poprzez włamanie. Liczba przestępstw wszczętych w tej kategorii wyniosła w 2022 roku 2 578, o 406 mniej niż w roku 2021. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku priorytetem dla Komendy Stołecznej Policji była walka z przestępczością samochodową. W porównaniu do roku 2021 odnotowano o 399 mniej skradzionych pojazdów.

Podsumowując pracę stołecznych funkcjonariuszy należy uwzględnić działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego. W ubiegłym roku policjanci tych jednostek bezpośrednio na drogach przeprowadzili 795 002 badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W 2022 roku doszło do 1201 wypadków drogowych (2021 r. – 1240), w których zginęło 100 osób (2021 r. – 133), ranne zostały 1344 osoby (2021 r. – 1360). Liczba kolizji drogowych wyniosła w 2022 roku 36 540 (2021 r. – 41 726).

Generał wspomniał również o zadaniach inwestycyjno-remontowych zrealizowanych w 2022 roku. W ubiegłym roku Komenda Stołeczna Policji realizowała 14 zadań inwestycyjnych, na których realizację wydatkowano środki w wysokości ponad 33 milionów złotych oraz 14 zadań remontowych o łącznej wartości ponad 5 milionów zł.

W 2022 r. Komenda Stołeczna Policji w ramach realizowanej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zawarła porozumienia dotyczące wsparcia działalności Policji na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup m. in. pojazdów służbowych i nagrody dla policjantów. W tym w ramach współpracy z Urzędem m. st. Warszawy w ubiegłym roku Komenda Stołeczna Policji pozyskała pieniądze w kwocie 4 617 399 zł. Dzięki nim sfinansowano służby ponadnormatywne na terenie stolicy (zrealizowano 11 688 służb ponadnormatywnych), utrzymanie zwierząt służbowych oraz zakup pojazdów służbowych. Nieocenione okazało się również wsparcie lokalnych powiatów, miast i gmin podwarszawskich. Dzięki prawie 4 milionom złotych było możliwe sfinansowanie 5 400 służb ponadnormatywnych, zakupu sprzętu teleinformatycznego i uzbrojenia, zakupu samochodów służbowych i kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

W 2022 roku Komenda Stołeczna Policji wprowadziła do użytkowania 103 nowe pojazdy służbowe, w tym 24 furgony, samochody typu SUV oraz do przewozu psów służbowych zakupione dzięki wsparciu samorządów lokalnych na kwotę 1 840 334 złotych.

Komendant Stołeczny Policji omówił zadania wyznaczone do realizacji na rok 2023. To przede wszystkim optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym cyberprzestępczości, zwiększenie skuteczności Policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, podniesienie efektywności działań Policji w celu realizacji oczekiwań społecznych, a także zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

Słowa wdzięczności na ręce Komendanta Stołecznego Policji złożyli: Wojewoda Mazowiecki, w imieniu Prezydenta m. st. Dyrektor BBiZK m. st. Warszawy oraz Prokurator Regionalny w Warszawie. Wszyscy zaproszeni goście podkreślali, że ogromny wpływ na wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i okolicznych powiatów mają stołeczni policjanci.

Następnie głos odpowiednio zabrali Komendanci Rejonowi i Powiatowi, którzy omówili efekty pracy podległych im jednostek za rok 2022 oraz przedstawiciele poszczególnych władz samorządowych.

Tekst: Edyta Adamus
Foto: Marek Szałajski

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.