Pozytywne zmiany dla funkcjonariuszy służb mundurowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje szereg rozwiązań mających na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych resortowi oraz zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie. Propozycje te są na bieżąco omawiane podczas spotkań z przedstawicielami strony związkowej reprezentującej Policję, Straż Pożarną oraz Straż Graniczną.

Nie są prowadzone żadne prace w zakresie zmiany systemu emerytalnego mundurowych. Wszystkie pojawiające się w tej kwestii pogłoski są nieprawdziwe. System emerytalny jest stabilny i nie będzie zmieniany.

Waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych podległych MSWiA wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Niezależnie od tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie przeznaczonej na pełny rok.

Resort zaproponował także, aby po 15 latach służby należność z tytułu wysługi lat wzrastała co roku o dodatkowy 1 proc. W przypadku stażu powyżej 32 lat kwota ta będzie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Świadczenie to będzie powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego.

Wśród propozycji przedstawionych przez MSWiA jest również rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dodatku stołecznego w Policji o wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta stołecznego Warszawy. Dodatek ten przyznany zostanie także funkcjonariuszom Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, pełniącym służbę na terenie m.st. Warszawy, w wysokości analogicznej, jak u policjantów.

Przywrócony zostanie także dodatek graniczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę na wschodniej „zielonej granicy”.

Ponadto podwyższony zostanie minimalny próg dodatku funkcyjnego do wysokości 20 proc. podstawy wymiaru tego dodatku. Na tym rozwiązaniu skorzysta finansowo prawie 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zyskają też na podwyższeniu pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji. Wprowadzona zostanie również coroczna waloryzacja tych świadczeń.

Podczas rozmów kierownictwa resortu ze przedstawicielami związków zawodowych uzgodniono, że kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych będą otrzymywali świadczenie pieniężne równe najniższemu uposażeniu w formacji. Pozwoli to na zachęcenie młodych ludzi do wstępowania w szeregi formacji podległych MSWiA.

Wszystkie rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mają na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych resortowi. Propozycje te są obecnie tematem rozmów z poszczególnymi związkami zawodowymi.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.