100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Ślężanach

W sobotę (11.05) jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Ślężanach gm. Dąbrówka, obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczystości rocznicowe połączono z Gminnym Dniem Strażaka w gminie Dąbrówka.

W kościele parafialnym w Józefowie odprawiona została Msza święta w intencji strażaków. Liturgii przewodniczył ks. Piotr Połomski powiatowy kapelan strażaków. Po liturgii wszyscy zebrani przejechali pod remizę w Ślężanach, gdzie odbyłą się uroczysta zbiórka z udziałem pocztów sztandarowych oraz pododdziału strażaków z gminy Dąbrówka.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli min. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan Władysław Bartoszewski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a za razem Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrówce, druh Piotr Uściński, Dyrektor Stacji Muzeum w Warszawie, Pani Emilia Oleksiak, reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego. Naczelnik Wydziału Logistyki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Piotr Strzelecki, wicestarosta powiatu wołomińskiego Katarzyna Pazio. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Edward Szymankiewicz.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślężanach powstała w 1924 roku. Była to druga jednostka utworzona w Gminie Dąbrówka, założona z inicjatywy Stanisława Adam – uczestnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Już w roku 1925 przez wielkie zaangażowanie członków, jednostka nabyła pierwszy wóz strażacki zaprzęgany w 4 konie, oraz sikawkę ręczną.

W 1930 roku strażacy wybudowali pierwszą remizę strażacką. Umiejscowiona była na niewielkiej górce 300 m od rzeki Bug. Nie był to wielki obiekt, ale posiadał wieżę obserwacyjną i wystarczył na przechowywanie niezbędnego sprzętu. W czasie II wojny światowej strażacy OSP Ślężany, dzielnie walczyli z pożarami, które wybuchały w czasie wojny. W tym samym okresie w remizie strażackiej mieszkały dwie rodziny, których domy zostały całkowicie zniszczone przez działania wojenne. Do alarmowania zrzeszonych druhów służył metalowe lemiesze, które były wywieszone na przydrożnych słupach. Podczas uderzania w nie metalowym przedmiotem wydawały dźwięk słyszany nawet w sąsiednich wioskach. Z biegiem czasu, lokalnym zwyczajem stał się sposób alarmowania do pożarupoprzez trębacza, weterana kawalerii ułanówJana Kuchtę , który jeżdżąc na koniu za pomocą trąbki nawoływał druhów do zebrania się w strażnicy.

W 1950 roku strażacy podjęli trud i wraz z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną wbudowali dużo większą remizę, z dwoma garażami, salą taneczną i pomieszczeniem na lokalny sklep. W latach 1950 -1960 jednostka OSP Ślężany rozwijała się bardzo dynamicznie. Pozyskano pierwszą motopompę spalinową z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, a z jednostki Wojskowej przyprowadzono pierwszy samochód Dodge. Dzięki dochodowi, który przynosiły zabawy taneczne organizowane w remizie, zakupiono kilkanaście nowych mundurów. Przez cały ten okres strażacy dzielnie walczyli z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Jednym z najbardziej pamiętnych zdarzeń był pożar w 1960 roku, gdzie paliła się niemal cała wieś po drugiej stronie rzeki Bug. Strażacy ze Ślężan, nie wahając się nawet chwili podjęli ryzyko przeprawy przez rzekę, aby ratować mieszkańców i ich dobytek. Dzięki dobrej znajomości koryta rzeki, przeprawa wraz ze sprzętem zakończyła się sukcesem. Druhowie ze Ślężan byli pierwsi na miejscu wielkiego pożaru, za co dostali odznaczenia i wysoką nagrodę pieniężną. Przez kolejne lata jednostka nieustannie rozwijała się, nabywała coraz to lepsze samochody pożarnicze oraz nowsze i bardziej wydajne pompy. Kolejną bohaterską akcją strażacy ze Ślężan wykazali się podczas powodzi 100-lecia, która wystąpiła w 1979 roku. Nieobliczalna rzeka Bug przelała brzegi, odcinając całą miejscowość o reszty gminy. Strażacy, którzy nie mogli liczyć na pomoc z zewnątrz, ratowali mieszkańców Ślężan oraz dobytek za pomocą łódek wędkarskich. W 1990 roku rozpoczęto budowęnowej remizy. Wybudowano ją na działce która została zakupiona przez strażaków w 1974 roku.

Powstała remiza jest siedzibą jednostki aż do dziś. W roku 2005 powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz zakupiono sztandar. W tym okresie Ochotnicza Straż Pożarna zasłynęła w sporcie pożarniczym i do dnia dzisiejszego osiąga wiele sukcesów w tej dziedzinie. W 2010 roku rozbudowano budynek remizy o kolejne boksy garażowe, a w 2018 roku nabyto aż dwa samochody ratownicze i pierwszą łódź, które są w podziale bojowymdo dnia dzisiejszego. Przez ostatnie 5 lat głównym celem jednostki było intensywne szkolenie się z różnych dziedzin ratownictwa, a głównym kierunkiem było ratownictwo wodne. Młodzi strażacy biorąc przykład od swoich strażackich przodków, którzy nie bali się nieobliczalnej rzeki Bug, obrali właśnie ten kierunek i przekształcili OSP w jednostkę specjalistyczną.

W 2023 roku stowarzyszenie nadało nowy herb jednostce, zaktualizowało statut oraz obrało nową nazwę „Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne w Ślężanach”. Rok 2023 zostanie także wpisany w karty historii jednostki, przez włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Ślężanach do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest to na chwilę obecną jedyna jednostka ze specjalizacją ratownictwa wodnego w powiecie wołomińskim.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Ślężanach, chociaż znajduje się w niewielkiej wiosce na wschodzie Mazowsza, zrzesza aż 50 druhen i druhów, w tym 25 przygotowanych i przeszkolonych do działań ratowniczych, 16 ratowników wodnych, 5 pilotów bezzałogowych statków powietrznych oraz 5 specjalistycznych ratowników do działań na wodzach powodziowych. Posiada w swoim taborze 3 pojazdy są to: średni samochód ratowniczo – gaśniczy, lekki samochód ratownictwa wodnego i specjalistyczny pojazd UTV brodzący w wodzie i trudnym terenie, 2 łodzie ratownicze oraz DRONa.

Jednostka podczas uroczystości otrzymała Złoty Znak Związku za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Ślężanach Medal pamiątkowy „PRO MASOVIA”. Medal w imieniu jednostki odebrał druh Piotr Garwoliński.

Naczelnik jednostki druh Kamil Bielecki otrzymał Odznakę Świętego Floriana „Za Załugi dla społeczności lokalnej”. Druhowie z jednostki odebrali złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa. Dyplomy pamiątkowe od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali wybrani druhowie.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.