Wojsko

5 lat Wojsk Obrony Terytorialnej

1 stycznia 2022 r. minęło 5 lat od formalnego utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Faktycznie jednak działania budowy piątego rodzaju sił zbrojnych rozpoczęły się dużo wcześniej. Od momentu samej idei, poprzez podjęte decyzje, do namacalnych efektów minęło dużo więcej czasu – czasu wypełnionego urzeczywistnianiem misji, budowaniem struktur oraz stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Jednak to rok 2022 stał się pierwszym rokiem jubileuszowym.

Trwa szkolenie zintegrowane mazowieckich terytorialsów

Żołnierze z Ciechanowa, Zegrza oraz Komorowa rozpoczęli szkolenie zintegrowane, organizowane w każdym roku szkolenia żołnierzy WOT. Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolić się będą zarówno w swoich rejonach odpowiedzialności jak i na obiektach wojskowych. Zakończenie szkolenia planowane jest na dzień obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wspólne patrole Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Leśnej

Wspólne patrole, szkolenia, udział w wielu akcjach i działaniach prewencyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a także zwalczanie wykroczeń i przestępstw związanych z lasem, to najważniejsze przykłady współpracy Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Leśnej na terenie powiatu wołomińskiego. Wspólne patrole, razem podejmowane interwencje, wspólnie realizowane programy profilaktyczne są odpowiedzią na społeczne oczekiwania, oraz w znacznym stopniu przyczyniając się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Zobacz również