6 000 000,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje w Gminie Klembów

Gmina Klembów otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 000 000,00 zł na inwestycję pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowań na drogach wojewódzkich nr 636 w miejscowości Roszczep oraz nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński, w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych”.

Powyższa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach poprzez modernizację newralgicznych skrzyżowań. Dodatkowo powstaną przejścia dla pieszych wraz z azylami oraz zatoczki autobusowe.

Część nr I – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:
– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku km 38+842 – km 39+078,75 o dł. 236,63 mb,
– budowę nowoprojektowanych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych,
– budowę zjazdów indywidualnych,
– budowę nowych oraz przebudowę istniejących rowów i przepustów,
– przebudowę wlotów dróg gminnych,
– budowę zatok autobusowych,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– wycinkę drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
– przebudowę sieci gazowej oraz teletechnicznej,
– budowę oświetlenia ulicznego,
– zachowanie terenów biologicznie czynnych.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 poprzez poszerzenie drogi oraz dodatkowy pas (lewoskręt). Wzdłuż drogi wykonany zostanie chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną 2 zatoki autobusowe oraz zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną dwa wloty dróg gminnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinkach bez krawężnika wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego. Odwodnienie nawierzchni drogi odbędzie się powierzchniowo na teren przyległej zieleni chłonnej, rowów oraz wpustów kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie kolizja sieci gazowej oraz teletechnicznej, pobudowana zostanie sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego.

Część nr II – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:
– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku km 3+230 – km 3+500 o dł. 270 mb,
– budowę nowoprojektowanych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych,
– budowę zjazdów indywidualnych,
– budowę nowych oraz przebudowę istniejących rowów i przepustów,
– przebudowę wlotów dróg gminnych,
– budowę zatok autobusowych,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– wycinkę drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
– zachowanie terenów biologicznie czynnych.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 poprzez poszerzenie drogi oraz dodatkowy pas (lewoskręt). Wzdłuż drogi wykonany zostanie chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną 2 zatoki autobusowe oraz 18 zjazdów indywidualnych. Przebudowane zostaną dwa wloty dróg gminnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinkach bez krawężnika wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 1,25 m. Odwodnienie nawierzchni drogi odbędzie się powierzchniowo na teren przyległej zieleni chłonnej, rowów oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.