90 inwestycji w powiecie wołomińskim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie wołomińskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało 90 inwestycji.

90 inwestycji w powiecie wołomińskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla czystego powietrza
Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie wołomińskim dofinansowanych zostanie 11 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 472 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza przeznaczonych do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w gminie Wołomin – 93,7 tys. zł;
– czyszczenie ulic w mieście Kobyłka w 2022 r. – 95 tys. zł;
– „Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla publicznych: żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych w mieście Zielonka” – 52,8 tys. zł;
– przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy Dąbrówka – 3,7 tys. zł;
– stacja ładowania pojazdów elektrycznych w gminie Jadów – 68 tys. zł;
– zakup narzędzi służących do kontroli palenisk domowych na terenie Marek – 1,9 tys. zł;
– opracowanie dokumentacji technicznej przyłączenia budynków będących w zasobie własnym gminy do sieci gazowej w celu poprawy efektywności energetycznej w gminie Radzymin – 18,1 tys. zł;
– piknik edukacyjno-informacyjny w gminie Klembów – 16,1 tys. zł;
– przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych w gminie Wołomin – 83,2 tys. zł;
– zakup narzędzi i usług niezbędnych do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radzymin – 14,8 tys. zł;
– opracowanie bazy gospodarstw domowych w mieście Kobyłka zagrożonych ubóstwem energetycznym – 24,5 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu
Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansują w sumie 157 zadań, z czego 9 z powiatu wołomińskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 620,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– modernizacja oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw na system LED w Markach. Obwód nr 1: Szpitalna, Obwód 2: Zimna, Broniewskiego, Batorego, Zabawna, Starzyńskiego, Partyzantów, Brzozowa, Tuwima, Rybna, Matejki, Szeroka – 99,9 tys. zł;
– projekt „Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Nadmie z uwzględnieniem działań mających na celu adaptację do zmian klimatu” – 32 tys. zł;
– budowa tężni solankowej w obszarze rewitalizacji gminy Wołomin – 87 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Tłuszcz – 30 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Zielonka – 100 tys. zł;
– urządzenie terenów zielonych w Klembowie, dbanie o zachowanie ciągłości ekologicznej w gminie Klembów – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne w gminie Dąbrówka – 86,1 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jadów – 99,2 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Strachówka – 75,8 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw
Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie wołomińskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 30 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 300 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Guzowatka wraz z wymianą opraw – 10 tys. zł;
– wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w miejscowości Cisie – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karpin – 10 tys. zł;
– wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Stanisławów – 10 tys. zł;
– wykonanie przystanku autobusowego z wiatą dla pasażerów w miejscowości Teodorów – 10 tys. zł;
– wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w miejscowości Kowalicha – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Oble – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójty – 10 tys. zł;
– zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Sulejowska – 10 tys. zł;
– zakup i montaż pawilonu dla potrzeb lokalnej społeczności zamieszkującej sołectwo Wola Ręczajska – 10 tys. zł;
– budowa podjazdu przy siedzibie świetlicy będącej miejscem spotkań lokalnej społeczności z sołectwa Międzypole – 10 tys. zł;
– budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka – 10 tys. zł;
– budowa chodnika w miejscowości Nowe Ręczaje – 10 tys. zł;
– położenie posadzki w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turze – 10 tys. zł;
– doposażenie placu zabaw w Sołectwie Słupno Osiedle w gminie Radzymin – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia drogowego ulicy Objazdowej w Emilianowie- 4 słupy – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Ruda w gminie Radzymin – 10 tys. zł;
– budowa monitoringu we wsi Zwierzyniec – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Zawady – 10 tys. zł;
– budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, gmina Radzymin – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Osęka – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Marysin – 10 tys. zł;
– doposażenie placów zabaw w sołectwie Jasienica – 10 tys. zł;
– zakup domku drewnianego dla sołectwa Szymanówek – 10 tys. zł;
– doposażenie boiska wiejskiego w sołectwie Kozły – 10 tys. zł;
– modernizacja placu zabaw w sołectwie Łysobyki – 10 tys. zł;
– modernizacja placu zabaw w sołectwie Postoliska – 10 tys. zł;
– doposażenie i konserwacja placu zabaw w sołectwie Pólko – 10 tys. zł;
– modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu
„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 189 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie wołomińskim wsparcie w wysokości ponad 967,5 tys. zł otrzyma 6 inwestycji.

– Po raz piąty sejmik Mazowsza przyznał pomoc finansową dla gmin, powiatów i dzielnic m.st.  Warszawy przeznaczoną na budowę lub modernizację m.in.: oświetlenia czy zadaszenia boiska, automatycznego systemu nawadniania murawy boiska, kompleksów sanitarno-szatniowych, siłowni plenerowych, placów rekreacyjno-sportowych, bieżni lekkoatletycznych, lodowisk, ścianek wspinaczkowych, kortów tenisowych, boisk i hal sportowych. Inwestycje dają możliwość uprawiania różnego rodzaju aktywności sportowej. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz utrzymania sprawności fizycznej osób dorosłych – zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Ludwik Rakowski (sejmikowy klub KO).

Dofinansowane zostały:
– budowa toru rowerowego typu pumptrack przy ul. Nowej w miejscowości Radzymin – 150 tys. zł;
– modernizacja wielofunkcyjnego boiska oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strachówce – 127,5 tys. zł;
– modernizacja obiektów stadionu miejskiego w Tłuszczu – 200 tys. zł;
– modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym – 200 tys. zł;
– zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Jadowie – 180 tys. zł;
– modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie – 110 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych
Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 7 strażnic z powiatu wołomińskiego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 192 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– modernizacja strażnicy OSP Myszadła, gmina Jadów – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Krusze, gmina Klembów – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Kobyłka, miasto Kobyłka – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Lasków, gmina Dąbrówka – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Zawady, gmina Radzymin – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Ossów, gmina Wołomin – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Nowe Ręczaje, gmina Poświętne – 12 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 16 ochotniczych straży pożarnych z powiatu wołomińskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 594 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dąbrówka – 80 tys. zł;
– nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Jadów – 100 tys. zł;
– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Roszczep – 80 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kobyłka – 18,5 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Marki – 5,1 tys. zł;
– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Poświętne – 80 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Słupno – 9,6 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Ruda – 4 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Radzymin – 4,5 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Mokre – 775 zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Nadma – 1 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Chrzęsne – 10,5 tys. zł;
– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Majdan – 100 tys. zł;
– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Zagościniec – 80 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Ząbki – 8 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Zielonka – 11,9 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów
Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie wołomińskim dofinansowanie w wysokości 36 tys. zł otrzymają dwa projekty:
– SENIORZY MARECCY -—> KIERUNEK AKTYWNOŚĆ, gmina miejska Marki – 20 tys. zł;
– „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin”, gmina Wołomin – 16 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju
W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości blisko 4,9 mln zł otrzymają 3 projekty z powiatu wołomińskiego.

Dofinansowane zostały:
– budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie – 3,5 mln zł;
– modernizacja budynku MDK w Wołominie – 910,8 tys. zł;
– remont Strażnicy w Myszydłach – 480 tys. zł.

Mazowsze dla zabytków
W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie wołomińskim wsparcie w wysokości 690 tys. zł otrzymało 6 inwestycji.
– zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz odwodnienia – 120 tys. zł;
– prace konserwatorskie przy zabytkowym parowozie z tendrem z 1953 roku zlokalizowanym w Markach – 80 tys. zł;
– prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej – 60 tys. zł;
– wykonanie izolacji pionowej „Domu pod Akacjami” w Wołominie – 150 tys. zł;
– renowacja willi Wilhelma Lewego w Kobyłce – 150 tys. zł;
– Willa Laurentium w Wołominie – remont dachu – 130 tys. zł.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.