Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin

Zarządzeniem nr 222/2020 z dnia 3 września 2020 r. Burmistrz Wołomina ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wołomin. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących przepisów zawartych w projekcie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które będą miały wpływa na kierunek działań wskazanych w opracowanym dokumencie.

Konsultacje przeprowadzone są w formie:
– zbieranie uwag, opinii i propozycji zmian w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisami elektronicznymi;
– zbierania uwag ustnych podczas spotkań indywidualnych w godzinach pracy Urzędu.
Z projektem ww. Planu można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie, III piętro pokój 303.

Projekt można przeczytać również w formie elektronicznej (PDF) – PGN
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Wszystkie zgłoszone w czasie trwania konsultacji uwagi oraz wnioski zostaną poddane merytorycznej analizie oraz zostaną rozpatrzone pod względem możliwości ich uwzględnienia w ostatecznej wersji dokumentu.

Konsultacje społeczne trwają od 3 września 2020 r. do 10 września 2020 r.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.