Modernizacje dróg w powiecie wołomińskim

O inwestycjach drogowych w powiedzie wołomińskim dyskutowała z przedstawicielami samorządów gminnych Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Blisko 280 mln na remonty dróg
Przez powiat wołomiński przebiegają drogi wojewódzkie (DW) nr: 629, 631, 632, 634, 635, 636, 637 oraz dawna droga krajowa nr 8. Łączna ich długość wynosi 107 km. Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych tych dróg Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył w tym roku ponad 277,8 mln zł.

Przewodnicząca komisji Anna Katarzyna Brzezińska zwróciła uwagę na rozwój drogi nr 635: – Myślę, że to będzie szczególnie interesujący temat dla samorządowców, mieszkańców, inwestorów, bo będzie to miało bezpośredni związek nie tylko z nowymi drogami, (…) ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo, ale także rozwijać gospodarczo te gminy, przez które będzie biegł nowy ślad drogi 635.

DW nr 629 oraz dawna DK 8
W obrębie drogi wojewódzkiej nr 629 i dawnej drogi krajowej (DK) nr 8 trwają trzy zadania budowlane:
– budowa ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 do granicy gminy Marki (zadanie prowadzone w ramach porozumienia zawartego z gminą Marki w sprawie przekazania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej),
– modernizacja przejścia dla pieszych (sygnalizacja świetlna) w Nadmie na granicy gmin Marki i Radzymin (dawna DK nr 8),
– budowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Cegielnia, gmina Radzymin.

DW nr 631
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) przygotowuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634, obejmującą tereny gmin Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka i Ząbki. Na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z ul. Dworkową i Główną w Markach rozbudowana w przekroju jednojezdniowym. Natomiast do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 zrealizowana zostanie w przekroju dwujezdniowym.

Dla inwestycji wydana została już decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Środki finansowe na realizację tego zadania w wysokości 169,3 mln zł zabezpieczone zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego w latach 2024–2027.

Oprócz tej dużej inwestycji w ciągu drogi nr 631 wykonany zostanie remont cząstkowego pierścienia ronda w Zielonce (koszt 139 tys. zł).

DW nr 632
Pod koniec listopada br. na ul. Legionowej w Markach w drodze wojewódzkiej nr 632 doświetlone zostaną przejścia dla pieszych (koszt 192,6 tys. zł).

DW nr 634
Wiele inwestycji MZDW zaplanował w drodze wojewódzkiej nr 634. Mieszkańcy korzystają już z wybudowanego Zakończyła się już budowa 200-metrowego ciągu pieszo-rowerowego w Zielonce (koszt zadania 418,8 tys. zł). W listopadzie zakończona zostanie rozbudowa odcinka drogi o długości 1,3 km w Ząbkach (ulica Księdza Skorupki), obejmująca budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Skorupki, Langiewicza i Sosnowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej (koszt inwestycji to 30,7 mln zł). W grudniu zakończy się remont na odcinku 1,3 km na terenie gminy Klembów (koszt zadania to 1,8 mln zł). W ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza doświetlone będą przejścia dla pieszych w Wołominie, Duczkach, Lipinach Starych, Grabiach oraz Tule.

Rozbudowana zostanie również droga nr 634 na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin. Prace mają zakończyć się we wrześniu 2026 r. Koszt modernizacji to 142 mln zł. W II etapie, który jest w trakcie przetargu, rozbudowany zostanie 4,5 km odcinek od Kobyłki do Zielonki. Szacunkowa wartość tej inwestycji to 74 mln zł.

Planowana jest także budowa nowego przebiegu drogi nr 634 o długości 2,5 km od skrzyżowania ul. 1 Maja z al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w Duczkach na terenie gminy Wołomin. Powstały już wstępne rozwiązania projektowe. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w listopadzie 2025 r. Droga powstanie w przekroju jednojezdniowym z uwzględnieniem dróg serwisowych do zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej nieruchomości przyległych do projektowanego pasa. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 1,6 mln zł.

DW nr 635
Już niedługo kierowcy pojadą ul. Geodetów w Wołominie. Zakończone i odebrane zostały już roboty budowlane, a wykonawca złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie. Koszt tej inwestycji wyniósł 12 mln zł.

MZDW przygotowuje się również do przebudowy skrzyżowania z drogami nr 634 i 635 w Wołominie.

Planowany jest również nowy przebieg drogi nr 635 na 20-kilometrowym odcinku od Czarnej na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie Nowego Konika w gminie Halinów. Jest to drugi etap budowy, realizowany przez województwo mazowieckie we współpracy z gminami: Halinów, Poświętne, Wołomin i Zielonka. Pierwszy etap zakończony został w 2021 r. i obejmował odcinek od węzła drogi ekspresowej S8 „Wołomin” do Czarnej.

DW nr 636
Do końca października br. zakończy się remont drogi nr 636 na 3,1-kilometrowym odcinku na terenie gminy Jadów. Wartość tego zadania wynosi 4,6 mln zł. Doświetlone zostaną też przejścia dla pieszych w ciągu tej drogi w gminie Tłuszcz.

Procedowane dokumentacje projektowe
Trwają ponadto prace nad dokumentacjami projektowymi dotyczącymi:
– rozbudowy drogi nr 634 na terenie gminy Tłuszcz (dla zapewnienia ciągłości ścieżek rowerowych). Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej;
– budowy drogi nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w Duczkach na terenie gminy Wołomin. Prace projektowe są na razie na etapie koncepcji. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej planowane jest pod koniec 2025 r.;
– rozbudowy drogi nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w Woli Rasztowskiej na terenie gminy Klembów. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zaplanowano w I kwartale 2024 r.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.