Radzymin: Nowe zasady wynajmowania mieszkań komunalnych w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe zasady wynajmowania mieszkań komunalnych – lokali, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Radzymin. Główna zmiana polega na tym, że wnioskodawca, który ubiega się o przydział lokalu, jeśli nie otrzyma go w danym roku, to aby podtrzymać swój wniosek, będzie musiał go złożyć ponownie w terminie do 31 marca kolejnego roku. Brak ponownego złożenia wniosku będzie oznaczał rezygnację z ubiegania się o lokal.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr 356/XXV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radzymin oraz Zarządzenia nr 0050.136.2020 Burmistrza Radzymina z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o najem lokalu, wzoru karty oceny wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego oraz wzoru wniosku o zamianę lokali, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegną zasady wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radzymin.

Główną zmianą jest to, że Wnioskodawca, który zostanie umieszczony na liście oczekujących, a nie otrzyma przydziału lokalu w trakcie trwania roku, w którym ubiegał się o przyznanie lokalu, zobowiązany będzie w terminie do dnia 31 marca roku następnego ponownie złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, aby pozostać w gronie osób oczekujących na przydział lokalu. Niezłożenie wniosku przez Wnioskodawcę będzie oznaczało rezygnację z ubiegania się o lokal z zasobu mieszkaniowego gminy Radzymin i tym samym wykreślenie z listy osób oczekujących.

Wzór wniosku i zasady wynajmowania można pobrać z poniższych linków lub z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin:

Gmina w bezpośredniej korespondencji powiadomiła o zmianach osoby, które obecnie oczekują na przydział lokalu.
Z ww. dokumentami można się  również zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, który znajduje się w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin – pokój nr 13. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy referatu pod numerami telefonów: 22 66 76 880, 22 66 76 883 oraz 22 66 76 885.
Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.