Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Można już głosować na najciekawsze projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Kino pod chmurką, mobilne rowerowe miasteczko, multimedialne ogrody, zakup karetki czy plenerowy festiwal filmowy to tylko część z propozycji zgłoszonych w Warszawie i regionach warszawskim wschodnim i zachodnim. Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł. Głosowanie na stronie bom.mazovia.pl potrwa do 10 października.

Do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 252 projekty. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 114 z nich, w tym 10 z Warszawy, 11 z regionu warszawskiego zachodniego i 10 z regionu warszawskiego wschodniego. To właśnie na nie mieszkańcy mogą oddać swój głos.

Jak oddać głos w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

To, które projekty zostaną zrealizowane, zależy od mieszkańców Mazowsza. Głosować można na stronie internetowej do 10 października br. Jak podkreśla Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego teraz wszystko w rękach Mazowszan. – Zachęcam Państwa do głosowania na projekty z poszczególnych regionów, ale także te ogólnowojewódzkie. Możecie Państwo zadecydować jak będzie rozwijało się Mazowsze i najbliższa okolica. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować będzie można za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nieposiadające telefonów lub komputerów będą mogły oddać głos w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2022 r. Na ten cel władze regionu zarezerwowały 25 mln zł.

Radna Katarzyna Anna Bornowska, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zachęca do głosowania. – Głosowanie jest bardzo proste i trwa tylko 30 sekund. Sama już zagłosowałam i zachęcam do tego wszystkich Mazowszan. Głosować, z pomocą opiekunów prawnych, mogą również osoby niepełnoletnie.

10 projektów z Warszawy

W Warszawie pozytywną ocenę otrzymało 10 projektów. Ich wartość to w sumie ponad 1,8 mln zł. Do głosowania na warszawskie inicjatywy zachęca radny Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej. – Warszawiacy zgłosili do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza wiele ciekawych projektów. Widać jak duże znaczenie mają potrzeby służby zdrowia, bo aż 6 z nich dotyczy doposażenia lub realizacji projektów w warszawskich placówkach zdrowotnych. Ale są też inne inicjatywy, np. festiwal hip-hopowy czy szkolenia dla kierowców motocykli – wlicza. Do 10 października głosować można na jeden z poniższych projektów:

 

 1. Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie (300 000 zł);
 2. Psychoedukacja studentów Warszawy (190 000 zł) – darmowe wizyty psychoedukacyjne dla studentów uczelni warszawskich;
 3. Nowe ławki dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (19 800 zł) – zakup 10 ławek zewnętrznych z betonu z oparciem oraz 10 koszy dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie;
 4. Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. (105 000 zł);
 5. Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. (492 000 zł);
 6. Klasyka Polskiej Muzyki Popularnej w Czytelni Elektra – uzupełnienie zbiorów (80 000 zł);
 7. Bezpieczeństwo pasażerem motocyklisty (198 000 zł) – organizacja szkoleń dla kierowców motocykli posiadających prawo jazdy kategorii A alternatywnie A2 lub AI;
 8. Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie (140 000 zł);
 9. NASZ hip hop festiwal (182 800 zł)
 10. Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie (120 000 zł).

11 projektów z regionu warszawskiego zachodniego

W regionie warszawskim zachodnim pozytywną ocenę otrzymało 11 projektów. Ich wartość to w sumie blisko 3,7 mln zł. Mieszkańców regionu warszawskiego zachodniego do wyboru najlepszych projektów zachęca radny Piotr Kandyba, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej. – Do wyboru mamy aż 11 ciekawych inicjatyw. Myślę, że każdy znajdzie projekt, na który warto zagłosować. To od Państwa zależy czy będzie to karetka, doświetlenie przejść dla pieszych, budowa chodników czy też szkolenie z doskonalenia techniki jazdy dla kierowców – podkreśla.

 • Po drodze z zielenią – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach (685 602,33 zł)
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) (800 000 zł) – oświetlenie w sumie 100 przejść dla pieszych.
 • Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów – Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki) (304 000 zł) – instalacja czterech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowościach: Zaborów, Wyględy, Myszczyn oraz Święcice, a w miejscowości Orły pasywnego doświetlenia przejścia dla pieszych;
 • Bezpieczne i przyjazne drogi wojewódzkie w Nowym Dworze Mazowieckim (440 000 zł) – utworzenie trzech aktywnych przejść dla pieszych oraz wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ulicy Okunin;
 • Szkolenie kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy (199 000 zł);
 • Budowa chodnika w miejscowości Moczydłów od osiedla „rezydencja” do wiaduktu kolejowego (90 500 zł)
 • Wielofunkcyjna i ogólnodostępna strefa TEQ (44 400 zł) – zakup i montaż wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych stołów TEQ ONE.
 • Widoczni = bezpieczni. Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 876 na terenie Gminy Tarczyn (220 000 zł) – doświetlenie 4 przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 876 na terenie Gminy Tarczyn;
 • Zakup karetki dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic (350 000 zł);
 • Budowa aktywnych przejść dla pieszych na DW 721 w Gminie Lesznowola (500 000 zł);
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Modlińskiej oraz Bohaterów Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim (150 000 zł).

10 projektów z regionu warszawskiego wschodniego

W regionie warszawskim wschodnim pozytywną ocenę otrzymało 10 projektów. Ich wartość to w sumie 4,4 mln zł. Radna Anna Brzezińska, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, zwraca uwagę na dużą różnorodność zgłaszanych przez mieszkańców projektów. – Mamy wiele propozycji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też również ciekawe inicjatywny kulturalne. Budżet Obywatelski Mazowsza daje mieszkańcom realną szansę na wyrażenie swoich potrzeb i opinii. Zachęcam wszystkich do głosowania na zgłoszone projekty. To Państwo zadecydujecie o tym, które z nich zostaną zrealizowane.

 1. Mazowiecki Plenerowy Festiwal Filmowy w Legionowie (75 000 zł) – organizacja na Rynku Miejskim w Legionowie trzech wieczorów pokazów filmowych w sierpniowe weekendy 2022 r.;
 2. Muzyczna scena Otwocka i Wołomina (WiO muzyko WiO) (185 500 zł) – organizacja 16 koncertów – audycji muzycznych współczesnych twórców i odtwórców połączonych z promocją polskiej kultury;
 3. Budowa chodnika w miejscowości Wielgolas na obszarze turystycznym (450 000 zł);
 4. Dobrze się widzieć! – doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie (550 000 zł);
 5. Sztuki lubiane, a zapomniane (34 420 zł) – cykl warsztatów artystycznych łączących rękodzieło i sztukę użytkową;
 6. Doświetlenie 3 przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Stanisławów (260 000 zł);
 7. Drezyną do Rudki (650 000 zł) – doposażenie linii kolejowej w drezyny, budowa mini-amfiteatru, zakup urządzeń do rehabilitacji na świeżym powietrzu oraz leżaków wypoczynkowych;
 8. Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (1 000 000 zł) – miejsce relaksu dla małych pacjentów z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu i Otwocku;
 9. Warsztaty kulturalne i budowa stref sportu i sztuki dla pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (999 600 zł);
 10. Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży powiatu mińskiego (200 000 zł).

29 projektów ogólnowojewódzkich

Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 29 o charakterze ogólnowojewódzkim. Ich wartość to w sumie ponad 8,2 mln zł. Wśród projektów, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców znalazły się m.in.: tajemniczy ogród, młodzi reportażyści na tropie Olendrów, in vitro, różowa skrzyneczka czy rehabilitacja pocovidowa. Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji urzędu marszałkowskiego, podkreśla rosnące zainteresowanie Budżetem Obywatelskim Mazowsza i wskazuje nowe cele. – W porównaniu z pierwszą edycją w tym roku poddajemy pod głosowanie więcej projektów. Liczymy też na to, że liczba głosujących w drugiej edycji przekroczy 50 tysięcy mieszkańców Mazowsza, w pierwszej edycji BOM zagłosowało 37 880 osób – dodaje.

Pełną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania można znaleźć na stronie internetowej:

Lista ogólnowojewódzka.

Lista projektów z Warszawy.

Lista projektów z regionu warszawskiego wschodniego.

Lista projektów z regionu warszawskiego zachodniego.

Projekty wybrane w I edycji BOM

W poprzedniej, pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy wybrali do realizacji dwa projekty z Warszawy, 6 z regionu warszawskiego wschodniego, 7 z regionu warszawskiego zachodniego, a także 14 ogólnowojewódzkich.

Część z nich została już zrealizowana, a pozostałe są w trakcie realizacji. Jednym z nich jest projekt „VeloMazovia – Wschód – rowerowy szlak wschodniego Mazowsza”. Jak podkreśla autor projektu Rafał Modzelewski VeloMazovia Wschód jest pierwszym z wielu nitek szlaku systemu VeloMazovia, a jednocześnie najdłuższym szlakiem rowerowym województwa mazowieckiego. – Będzie to też pierwszy szlak sieciowy na Mazowszu, dzięki któremu turyści dotrą do najważniejszych punktów krajoznawczych naszego województwa. Liczymy na to, że ta trasa wpłynie na podwyższenie atrakcyjności Mazowsza, a także zwróci uwagę na ciekawe mazowieckie obiekty historyczne i przyrodnicze, także te mniej znane, do których turyści zaglądają nieco rzadziej – informuje.

Innym projektem realizowanym w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest inicjatywa „Mogę więcej – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”. – Pomysł na projekt „Mogę więcej” wziął się z miłości do dzieci i chęci wspierania ich w rozwoju – mówi jego autorka Maria Hetmańska. – Szczęśliwe dziecko powinno mieć możliwość uczyć się w radosnej atmosferze zabawy i taki jest cel zajęć dla najmłodszych. Dla rodziców i dorosłych przydają się warsztaty rozwijające wiedzę psychologiczną – zarówno w zakresie własnych emocji związanych z rodzicielstwem, jak i emocji których mogą doświadczać dzieci. Wszystko to, żeby zarówno rodzice, jak i dzieci mieli jak najwięcej darmowych opcji edukacyjnych – dodaje.

 

Wszystkie informacje dotyczące BOM dostępne są na stronie internetowej, a także na profilu FB Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Wyniki tegorocznej edycji BOM zostaną ogłoszone do 15 października br.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.