W Radzyminie powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. to wspólne przedsięwzięcie samorządów województwa i gminy Radzymin. Samorządy podzielą się kosztami budowy. Muzeum będzie działać jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i burmistrz Radzymina – Krzysztof Chaciński. Władze miasta zawarły umowę z wykonawcą inwestycji.

W sierpniu 2019 r. marszałek Adam Struzik i burmistrz Krzysztof Chaciński podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do powstania Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Od tamtego czasu, gmina opracowała koncepcję obiektu, pozyskała grunt, dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowała budynek muzeum oraz uzyskała pozwolenie konserwatora zabytków na realizację inwestycji. W tym roku otrzymano pozwolenie na budowę oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik podpisane porozumienie to kolejny po liście intencyjnym krok – Konsekwentnie dążymy od utworzenia tego muzeum. Podopisujemy porozumienie, w który dokładnie określamy nasze obowiązki jako współwłaścicieli tej nowo powstającej placówki. To wzorowy przykład współpracy dwóch samorządów. Dziś idziemy jeszcze dalej. Dzięki decyzji radnych województwa mamy już zabezpieczone w budżecie województwa 4,4 mln zł na budowę tej jakże ważnej instytucji – dodaje marszałek.

Porozumienie zawarte pomiędzy województwem mazowieckim a gminą Radzymin określa wzajemne zobowiązania dotyczące inwestycji, nieruchomości a także współfinansowania działalności bieżącej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Kosztami budowy samorządy podzielą się po połowie. W latach 2022 i 2023 władze Mazowsza przekażą gminie dotację celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację inwestycji, a z kolei w 2023 r. oba samorządy przekażą Muzeum Niepodległości w Warszawie dotacje celowe na wyposażenie i utworzenie wystawy stałej.

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński nie kryje zadowolenia z wykonanej dotychczas pracy i współpracy z samorządem Województwa. – Dziś ziszcza się marzenie wielu pokoleń Radzyminiaków, mieszkańców Mazowsza oraz Polaków. Rozpoczynamy budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. Od czasu podpisania listu intencyjnego z Województwem w 2019 roku wykonaliśmy bardzo dużo pracy, aby rozpocząć tę ważną inwestycję. Poprzez swój upór i konsekwentne działania udowodniliśmy, że tylko słowa poparte czynami mają wartość i znaczenie – podsumowuje Burmistrz Radzymina.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.