Nowe możliwości dla młodzieży z gminy Jadów

Gmina Jadów podpisała umowę o przystąpieniu Technikum o profilu hotelarsko-gastronomicznym w Jadowie do projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Umowę ze strony samorządu podpisali marszałek Adam Struzik i członek zarządu Elżbieta Lanc. W uroczystości uczestniczył także prezes Agencji Rozwoju Mazowsza S. A. Artur Anrysiak.

O projekcie

Projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” zwiększy potencjał placówek oświatowych zajmujących się kształceniem zawodowym, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego Obejmie w sumie 9 tys. uczniów i ponad 1 tys. nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ponadto 60 osób zostanie objętych wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W akcji bierze udział 175 szkół i placówek oświatowych realizujących kształcenie zawodowe z terenu województwa, w tym 104 technika, 49 szkół branżowych I stopnia, 18 szkół policealnych, 3 Centra Kształcenia Ustawicznego oraz 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (140 szkół i placówek oświatowych jest spoza obszaru ZIT WOF). Projekt jest realizowany już od września 2017 r., potrwa do końca września 2023 r., a jego całkowita wartość to blisko 120 mln zł.

Zadania uwzględnione w projekcie:

  1. Praktyki zawodowe lub staże zawodowe
  2. Szkolenia zawodowe dla uczniów
  3. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy
  4. Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe
  5. Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych
  6. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznych.

To szansa na szybkie zdobycie zawodu

Dzisiejsze czasy wymagają od kolejnych pokoleń gotowości do podejmowania nowych wyzwań i perspektywicznego myślenia, ale też kompetencji oraz wysokiego poziomu wiedzy. Szkolnictwo zawodowe jest ważnym elementem polskiego systemu edukacji. Gruntownie przygotowuje bowiem młodzież do podjęcia pracy w konkretnym zawodzie i umożliwia jej szybkie usamodzielnienie się. Absolwenci tego typu szkół są poszukiwanymi fachowcami w wielu dziedzinach — podkreślił marszałek Adam Struzik, gratulując gminie Jadów inicjatywy.

Gratulacje złożyła także członek zarządu Elżbieta Lanc.

– Cieszę się, że gmina Jadów wystąpiła z prośbą o przyjęcie tej nowej, bo utworzonej we wrześniu, szkoły do projektu. To ogromna szansa dla uczniów, nauczycieli, ale także gminy, która zwiększy potencjał edukacyjny – powiedziała Elżbieta Lanc.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.