Pierwsza Dama odwiedziła I Liceum PUL w Wołominie

Tuż przed majówką uczniów I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, odwiedziła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Podjęcie decyzji o nauce w szkole mundurowej jest decyzją bardzo dojrzałą – mówiła małżonka Prezydenta do uczniów i nauczycieli.

Szkoła prowadzi tylko klasy mundurowe, realizując specjalność wojskową, policyjną, pożarniczą i ratowniczą. Dzisiaj uczniowie i kadra zaprezentowali wspólny program artystyczny, po czym kadeci wykonali pokaz wyszkolenia taktycznego oraz wyszkolenia sportowo–obronnego. – Po raz pierwszy mam okazję odwiedzić szkołę, która od początku istnienia jest szkołą stricte mundurową. Szkolnictwo mundurowe w Polsce ma ponad 25–letnią historię, jednak obecnie obserwujemy rozkwit tego typu szkół – stwierdziła Pierwsza Dama. Podkreśliła, że nauka w mundurach nie jest modą, a bardzo ważną częścią polskiego systemu obronności. – Nikt z nas chyba nie spodziewał się, jak bardzo aktualne będą słowa Jana Pawła II, który powiedział, że wolność nie jest dana raz na zawsze – dodała.

Liczba uczniów–kadetów wynosi 363 osoby, z czego 40 proc. stanowią dziewczęta. – Świadczy to o tym, że bezpieczeństwo nie odróżnia płci i że w ten sposób obalany jest stereotyp, że praca w wojsku i służbach mundurowych to praca typowo męska – zauważyła Pierwsza Dama. – Kobiety świetnie nadają się do tego, żeby pracować w służbach, ponieważ nie dość, że niczym nie ustępują mężczyznom w zakresie wyszkolenia, to posiadają dodatkowe cechy, które się w tej pracy doskonale przydają. Coraz więcej też jest kobiet na wysokich stanowiskach zarówno w policji, jak w straży granicznej, straży pożarnej, w wojsku – stwierdziła, wyrażając nadzieję na niedaleki awans generalski kobiety w Wojsku Polskim.

W swoim wystąpieniu Małżonka Prezydenta podkreśliła, że podjęcie decyzji o nauce w szkole mundurowej jest decyzją bardzo dojrzałą. – Nie jest popularne, żeby w tak młodym wieku, na tak wczesnym etapie życia wiedzieć co chciałoby się robić w przyszłości – powiedziała. – Wierzę w to, że umiejętności, wiedza i wyszkolenie, które zdobędziecie w tej szkole będą doskonałym handikapem na przyszłość, także w życiu prywatnym – uzupełniła.

Towarzyszący Pierwszej Damie Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wyraził pewność, że młodzież wykształcona w szkole mundurowej będzie w dorosłym życiu wzorem postaw obywatelskich. – Wszyscy z Was, którzy pozostaniecie w mundurach i ci, którzy nie zostaną czynnymi funkcjonariuszami, z całą pewnością tę kulturę, którą wyniesiecie ze szkoły, umiejętności i postawy moralne zaniesiecie jako obywatele polscy do miejsc, w których będziecie pracowali. I będziecie ludźmi, na których można liczyć – powiedział.

Małżonka Prezydenta dodała, że ucznia szkoły mundurowej cechują specyficzne walory charakteru. – To są przede wszystkim obowiązkowość, samodyscyplina, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, jak również umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych i specyficzna empatia polegająca na wyczuleniu na drugiego człowieka – sprecyzowała Agata Kornhauser–Duda. Podziękowała za czynny udział młodych kadetów w życiu miasta. Ich formy aktywności to nie tylko uczestnictwo w uroczystościach, ale również zapewnienie bezpieczeństwa i współorganizacja tych wydarzeń. – Bardzo mnie cieszy, że poza nauką i szkoleniami wiele czasu poświęcacie na działalność społeczną i charytatywną. Jestem pełna uznania dla Was za to, co robicie dla innych, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących, ale też, że otaczacie opieką kombatantów: to jest bardzo ważne i bardzo serdecznie za to dziękuję – uzupełniła.

Pierwsza Dama zwróciła się również do kadry pedagogicznej, dziękując nauczycielom za ich wkład nie tylko w nauczanie młodych ludzi, ale także pomoc w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Wśród pracowników szkoły jest wielu żołnierzy WP, funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej czy ratowników. Im Małżonka Prezydenta szczególnie podziękowała za codzienną służbę i działania podejmowane w związku z trwającą wojną w Ukrainie. – Dziękuję za wszystkie działania tutaj w Polsce na rzecz uchodźców. Żadne słowa nie oddadzą mojej wdzięczności za to, co Państwo robicie. Uczestniczyłam w różnych akcjach ewakuacyjnych, zwłaszcza grup najbardziej wrażliwych, jak dzieci niepełnosprawne i sieroty. Obserwując Państwa przy tych akcjach widzę, że robią to Państwo nie z poczucia obowiązku, ale z potrzeby serca. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, nie zapomnę tego do końca życia – zapewniła Pierwsza Dama.

LO PUL w Wołominie prowadzone przez Stowarzyszenie Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa (Stowarzyszenie PUL) jest liceum mundurowym od momentu powstania w 2012 roku. Absolwenci liceów mundurowych Stowarzyszenia PUL, opuszczając szkolne mury, posiadają świadectwo dojrzałości, a także certyfikat MON potwierdzający zdobytą wiedzę w zakresie: musztry indywidualnej, musztry zespołowej, regulaminów wojskowych, przepisów do ubioru, symboli wojskowych, systemu obronności państwa, łączności i informatyki, działań obronnych, zarządzania kryzysowego, ewakuacji, broni masowego rażenia, Sił Zbrojnych RP, strzelectwa sportowego, szkolenia bojowego, szkolenia inżynieryjno–saperskiego, działań nieregularnych, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, taktyki, charakterystyki służb mundurowych.

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.