Straż Graniczna rekrutuje na Mazowszu i nie tylko

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej cały czas prowadzi nabór do służby. Szansę na przyjęcie ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Co może zachęcić potencjalnych kandydatów do wstąpienia w szeregi waszej formacji?
Przede wszystkim służba w Straży Granicznej daje stabilizację zawodową, pewność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego. Osoba, która przychodzi do służby już na starcie wie, że ma przed sobą pewną ścieżkę kariery zawodowej, a więc może awansować na kolejne stopnie i stanowiska służbowe z umiejętnościami, które w toku służby poszerza na szkoleniach. Straż Graniczna daje szerokie spektrum rozwoju zawodowego także pod kątem różnych zainteresowań. Można się tu realizować w wydziałach ds. cudzoziemców, operacyjno-śledczym, ale również w wydziale łączności i informatyki, czy koordynacji działań. Funkcjonariusze naszego oddziału są widoczni na lotniskach, w tym największym w kraju – Chopina. Główne obszary w jakich pracują to przede wszystkim kontrola ruchu granicznego, czyli weryfikowanie celu i warunków wjazdu na obszar UE. To również sprawdzanie pod kątem autentyczności dokumentów podróży. W naszych szeregach, na każdym lotnisku znajdują się również grupy interwencji specjalnych. Są to wyspecjalizowani funkcjonariusze do reagowania na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu. Wśród nich znajduje się zespół pirotechniczny, który interweniuje przy alarmach bombowych lub wobec pozostawionych bez opieki bagażach. Praca w naszej formacji to też praca ze zwierzętami, bardzo mile widziani są u nas kandydaci, którzy chcieliby być przewodnikami psów służbowych. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej. Potencjalny kandydat może znaleźć taką dziedzinę służby, w której będzie mógł się odnaleźć i rozwinąć zawodowo.
Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej od wielu lat wyjeżdżają na różnego rodzaju misje zagraniczne, związane z ochroną granic Unii Europejskiej. Między innymi do Macedonii na granicy z Grecją, ale także Włoch, Grecji czy Słowenii.

Nasze zadania i zasięg terytorialny
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie został utworzony 15 września 2004 r. NwOSG ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie, które stanowią 23% powierzchni Polski, zamieszkiwanej przez 26% ludności kraju. Tak więc jest jedyną jednostką organizacyjną spośród pozostałych oddziałów Straży Granicznej, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa. Na co dzień, zapewniamy obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu. W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców podległy wspomnianej placówce SG w Lesznowoli oraz Placówka Straży Granicznej w Warszawie. Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia w zakresie powierzenia wykonywania im pracy jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Prowadzą czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową, czy też przy wydawaniu decyzji zobowiązujących do powrotu badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych. Oprócz zadań związanych z ochroną nienaruszalności granicy państwowej – rozumianej nie tylko jako zapobieganie nielegalnej migracji, funkcjonariusze NwOSG przeciwdziałają i zwalczają przestępstwa o charakterze transgranicznym, ujawniają fałszerstwa dokumentów uprawniających cudzoziemców zarówno do wjazdu jak i pobytu na terytorium naszego kraju.

Jak przebiega rekrutacja?
Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbywający się w naszej komendzie to złożenie dokumentów i rozmowa wstępna, która zadecyduje o tym czy dany kandydat będzie poddawany dalszej procedurze związanej z naborem. Następnie przechodzi testy – sprawnościowe, z wiedzy ogólnej, czy też psychologiczne, potem kandydat kierowany jest przed komisję lekarską. Dokumenty od kandydatów, nie są przyjmowane tylko i wyłącznie w siedzibie NwOSG w Warszawie, ale też w czterech placówkach w Łodzi, Bydgoszczy, Radomiu oraz Nowym Dworze Mazowieckim.
Dokumenty od kandydatów przyjmowane są w siedzibie komendy oddziału w Warszawie, a także w placówkach SG znajdujących się na terenie województw:
mazowieckie – PSG Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim, PSG w Lesznowoli Grupa Zamiejscowa w Radomiu,
– łódzkie – PSG w Łodzi,
– kujawsko-pomorskie – PSG w Bydgoszczy.
Każdy kandydat, aby złożyć podanie, musi najpierw umówić się telefonicznie na konkretny termin.

Przypominamy!
Oferta służby w Straży Granicznej skierowana jest do kandydatów którzy:
– nie ukończyli 35 roku życia,
– posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie,
– mają nieposzlakowaną opinię,
– nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystają w pełni z praw publicznych,
– posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
– posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do służby w uzbrojonej formacji,
– dają rękojmię zachowania tajemnicy służbowej.

Po wcieleniu do służby i uroczystym ślubowaniu młodzi adepci będą poznawać graniczne rzemiosło na szkoleniu w jednym z ośrodków szkoleniowych SG, po ukończeniu którego zostaną skierowani do służby w placówkach SG w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, Lesznowoli oraz Łodzi i Bydgoszczy.

Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów znajdziesz na stronie internetowej NwOSG http://nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/nabor-do-sluzby-oferty/nabor-do-sluzby/15726,Nabor-do-sluzby.html

Udostępnij:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.