Służby

Statystyka roczna strażaków za 2020 rok

Przedstawiamy statystykę interwencji Straży Pożarnej w powiecie wołomińskim w 2020 roku. Łącznie Straż Pożarna dysponowana była 3803 razy w tym do pożarów 1310 a 2216 razy do miejscowych zagrożeń. 277 razy zgłoszenie okazało się fałszywe ale w większości w dobrej wierze.

Oświadczenie Pani Małgorzaty Zyśk Burmistrza Miasta Ząbki

Jest mi bardzo przykro, że w okresie noworocznym doszło do dwóch zdarzeń przestępczych, w których życie stracili Mieszkańcy naszego miasta. Wyrażam głęboki żal i wyrazy współczucia dla rodzin dotkniętych tragedią. Sprawca zdarzenia, do którego doszło w noc sylwestrową został zatrzymany, natomiast w przypadku zabójstwa właściciela sklepu warzywnego trwa dochodzenie, na którego wyniki musimy poczekać. Wierzę, że sprawcy obu tragicznych zdarzeń zostaną za swoje czyny postawieni przed sądem i skazani.

Zobacz również